Jémine — je tu chyba 404

Ďas aby to spral — nestává se nám to často, ale stránku kterou hledáte na webu nemáme. Mrkněte se prosím, jestli máte adresu URL napsanou správně. Stránka taky může už být v propadlišti dějit a pak navrhujeme následující:

Volné pozice Odborné veletrhy

404

Fandíme R&D

Prošli jsme roky zkušeností, nekonečnem kontaktů, pracovali se zaměstnavateli a studenty. Budujeme vlastní neotřelé kampaně a projekty. Jsme odborníci na slovo vzatí a to vše na jednom místě — vyberte si co vás zajímá. My zajistíme vše ostatní.

Budoucnost

Co se na trhu nabízí.

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Pracovní veletrhy

Seznamte se na místě.

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Poradenství

Poradíme kudy kam.

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Personální marketing

Co pro vás můžeme udělat.

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Podpora technologického transferu

Znalosti? Technologie? Spin off? Start up?

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Spolupráce se zahraničím

Kam až za obzor.

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Historie CareerMarket

2004

Ptali jsme se, proč vysoké školy zajímá jen počet studentů? Ale chybí povědomí o tom, co lze reálně s diplomem v kapse dělat. Začali jsme hledat odpovědi na tyto a další otázky.

2005 — 2010

Vznikají první projekty, podpořené evropskými penězi. Převážně dámský kolektiv rozbíhá spolupráci, do které se postupně zapojily vybrané fakulty Univerzity Karlovy a soukromé firmy. Následovala ČZU, Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy. Vznikají první databáze, katalogy, pracovní veletrhy, interaktivní semináře na školách, organizované exkurze, první verze poradenských knížek a podobně. Rosteme do krásy!

2009 — 2013

Spojujeme se s Technickou univerzitou v Liberci a ČVUT v Praze.

2013 —

Fungujeme plně nezávisle. Nejsme jediní, kdo na trhu působí, ale nejsme závislí na nikom a o naší existenci a tom, co nás baví, rozhodujeme sami. Pro nás i cesta je cíl a čím více se nám podaří pomoci našim uživatelům, tím lépe pro všechny.

Jsme tady pro vás

Nikdy jsme se nebály se vzdělávat a zlepšovat. Jsme dvě aktivní mámy, obě fandíme sportu, zejména lyžování, MTB, orientačnímu běhu, horám a cestování.

foto

Karolina


Absolventka PřF UK. V rámci studia strávila rok na Albert-Ludwigs-Universität ve Freiburg in Breisgau, další dva roky v USA.

Ráda spojuje svět terciárního vzdělávání, kariérního poradenství, transferu technologií, popularizace přírodních věd, vědy a výzkumu v praxi. Od r. 2008 působí také na MFF UK, kde se podařilo vybudovat Kariérní poradenské centrum. Díky své práci se stala členkou vedení Asociace vysokoškolských poradců. Později se přidala i agenda technologického skauta na UK. Současně od roku 2001 úzce spolupracuje s Rakouskou veřejnoprávní televizí a rozhlasem (ORF).

Zajímá jí uplatnění absolventů přírodovědných a technických oborů, budování optimálních vztahů mezi školami, studenty, soukromým a veřejným sektorem. Protože u nás máme skvělé lidi, umožňuje dnešní svět pracovat pro kohokoliv kdekoliv.

foto

Jana


Absolventka Technické univerzity FP v Liberci.

Na portálu CareerMarket je čerstvou posilou od března 2021. Má ráda kontakt s lidmi. Když něco nefunguje, nehledá překážky „proč to nejde“, ale způsob jak to vyřešit. Je velmi komunikativní, společenská a těšit se můžete na přátelský přístup ke klientům, studentům, absolventům i firmám.

Jana bude při své práci stavět na kombinaci jejich předchozích zkušeností – práce ve školství a produkční dovednosti v kulturní sféře.


Soutěže a ceny pro studenty a vědecké pracovníky

V následující tabulce najdete přehled různých soutěží a cen určených studentům VŠ a vědeckým pracovníkům. O aktuálnosti konkrétní soutěže/ceny se přesvědčte vždy na uvedených webových stránkách. Náš seznam není zdaleka vyčerpávající, ale rádi ho budeme nadále rozšiřovat - případné tipy nám můžete posílat na email info@careermarket.cz.

Název soutěže Pořadatel Uzávěrka (orientační) Cílová skupina Charakteristika
[BCG STRATEGY CUP] The Boston Consulting Group říjen studenti Analytická soutěž týmů pro studenty VŠ. Úkolem je zanalyzovat data z různých odvětví průmyslu a navrhnout byznys strategii.
[BEST PAPER AWARD] Studentská kapitola SPIE/OSA květen studenti Soutěž se týká prací spadajících do magisterských studijních programů: optika a optoelektronika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí a do PhD. programů: kvantová optika a optoelektronika, fyzika povrchů a rozhraní, fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí.
Biopharma Innovation Cup Merck leden postgraduální studenti Letní kemp pro 30 vybraných studentů, řešení případové studie z prostředí farmaceutického průmyslu, výhry pro nejlepší týmy.
Brandstorm L’Oréal březen studenti Soutěž o nejlepší inovaci v disciplínách BRAND CHALLENGE a TECH CHELLENGE.
Canon Foundation Canon Foundation in Europe září absolventi magisterských oborů za posledních deset let Vědecké stipendium v délce 3 měsíce až 1 rok, pro všechny obory, avšak práce musí probíhat v Japonsku.
Capture the Flag Accenture květen studenti Soutěž v oboru informační bezpečnosti.
Cena CRYTUR Careermarket.cz, CRYTUR spol. s r.o. říjen studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách.
Cena Discovery Novartis červen výzkumníci do 40 let Cena za výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně nebo farmacii.
Cena EDWARDS Edwards říjen studenti/čerství absolventi Cena o nejinovativnější diplomovou práci v kategorii Technika a Ekonomie a podnikání.
Cena Eppendorf Eppendorf ve spolupráci s vědeckým časopisem Nature leden mladí badatelé ve věku do 35-ti let Cena uznávající vynikající příspěvky k biomedicínskému výzkumu v Evropě založené na metodách molekulární biologie, včetně nových analytických pojmů.
Cena Františka Běhounka MŠMT září vědci/vědkyně Cena je udělována vědcům a vědkyním, působícím buď v základním či aplikovaném sektoru nebo na vysokých školách v ČR, kteří vystudovali v ČR a v posledních pěti letech participovali na projektech evropské spolupráce.
Cena Harvey Prize Technion - Izraelský technologický institut únor vědci/vědkyně Prestižní cena, která odráží vynikající výsledky ve vědě, technologii, lidském zdraví a společnosti. V roce 2018 se udělují dvě ceny v oblasti vědy a techniky.
Cena Inovace Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. říjen veřejnost Cílem soutěže je ohodnotit a ocenit nejlepší inovační produkty v ČR, ve všech oborech. Přihlášky mohou podávat malé, střední i velké firmy se sídlem v ČR.
Cena Josefa Hlávky Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových červenec studenti/absolventi Cena je udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým pracovníkům Akademie věd.
Cena Josepha Fouriera Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v ČR březen PhD studenti Cena Josepha Fouriera je určena českým studentům doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky.
Cena Milady Paulové MŠMT září vědkyně Cena pro ženy za celoživotní přínos vědě.
Cena Ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MŠMT září vědkyně a vědci Cena za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, dosažených na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních prostředků.
[Cena Seismik] Seismik s.r.o. září studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší studentskou práci (Bc i Mgr v oblasi seismiky a geofyziky.
Cena Wernera von Siemense Siemens listopad studenti, pedagogové, vědci Ceny udělované v technických a vybraných přírodních vědách v kategoriích Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace, Nejlepší pedagogický pracovník, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce, Nejlepší disertační práce napsaná ženou, Ocenění za překonání překážek při studiu.
Ceny Neuron Nadační fond Neuron březen vědečtí pracovníci, učitelé Cena Neuron pro mladé vědce, Cena Neuron za přínos světové vědě + další oceňované aktivity (vědecká videa, učitelé, popularizace vědy, podpora dětských vědeckých snů
[CTU Open Contest] ACM, ČVUT říjen VŠ studenti Programovací soutěž pro VŠ studenty, národní kolo světové soutěž ICPC.
[ČEEP STUDENT] Enviros s.r.o. září studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší studentský projekt v oblasti šetrné výstavby, zvyšování energetické účinnosti, užití obnovitelných zdrojů energie a snížení vlivu na životní prostředí. Je určena všem studentům vysokých, vyšších odborných a případně i středních škol.
[Expedice Neuron] Nadační fond Neuron TBA vědci Příležitost pro jednotlivce či týmy, kteří potřebují podpořit svou expedici. Oborově není soutěž omezena.
EU PRIZE for WOMEN INNOVATORS EU uzavřeno ženy podnikatelky Cena pro ženy za zrealizované inovativní nápady v podnikání.
EY #prolepsizivotpacientu EY listopady studenti Týmová soutěž na téma nejlepší model veřejného financování pacientských organizací.
Falling Walls Lab Falling Walls Foundation gGmbH květen (Praha) studenti, mladí vědci, zaměstnanci, podnikatelé Úkolem účastníků je představit v angličtině během 3 minut svůj originální nápad, výzkumný projekt či model.
IT SPY České a slovenské univerzity, Profinit září, práce nominují fakulty studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti informačních technologií.
Laboratoř Nadace Vodafone Nadace Vodafone soutěž týmů a projektů v oblasti sociálního podnikání jednotlivci, studenti, NGO, sociální podniky Soutěž o nejlepší projekty v oblasti sociálního podnikání
projekt pro ŠKODA-AUTO ŠKODA-AUTO leden studenti, akademici inovační projekty využitelné pro ŠKODA-AUTO
Pro ženy ve vědě L'Oréal a Světová organizace UNESCO únor vědkyně do 45 let Projekt na podporu realizace důležitého vědeckého výzkumu v oblasti Věd o živé i neživé přírodě a chemických věd, výzkum musí být prováděn v České republice.
Qminedrs Quant Hackathon Qminers listopad studenti Týmová soutěž, jak porazit sportovního bookmakera v prediktivním modelování.
Raymond and Beverly Sackler International Prize in Biophysics Tel Aviv University červenec vědci do 45 let Cena za výjimečné výsledky v biofyzikálním výzkumu.
RED BULL BASEMENT Red Bull říjen studenti bez rozdílu oborů či programů soutěž o nejlepší nápad, který změní tvé okolí
Robotický den MFF UK, Spolek Robonika zrušen pro 2020 studenti ZŠ/SŠ/VŠ, veřejnost Soutěže robotů, ukázky robotických výtvorů.
Robothon TheAItre leden 2021 studenti VŠ, veřejnost Hackathon
[RUSNANOPRIZE] Rusnanoprize nadace srpen vědci a vývojoví pracovníci v nanotechnologicích Jednotlivci i společnosti, autoři řešení, na základě kterých se podařilo dosáhnout výroby v objemu nad 10 Mio USD
[SolveIt] McKinsey & Company říjen studenti Řešení případové studie.
[Soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci] Kooperativa červenec studenti Inovativní přístupy ve finanční matematice, obecné matematice nebo matematice pro informační technologie.
[Studentská soutěž o vydání rukopisu magisterské práce] Nakladatelství Academia říjen studenti/čerství absolventi Soutěž o vydání rukopisu magisterské práce v kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy
SozialMarie Privatstiftung Unruhe leden studenti, veřejnost Soutěž o nejlepší sociální inovaci
Valeo Innovation Sprint Valeo říjen studenti IT, elektrotechniky, strojírenství Soutěž týmů. Cílem soutěže je odměnit významný inovační automobilový projekt na dané zadání.
Věda pro zemi Národní zemědělské muzeum, s.p.o. srpen studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské práce v oblastech zemědělství, lesnictví, regionálního rozvoje, potravinářství, zahradnictví aj.
Věda fotogenická Akademie věd ČR červen zaměstnanci pracovišť AV ČR Soutěž o nejlepší fotografii z vědeckého prostředi.
Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana Nadační fond Bernarda Bolzana září studenti, doktorandi a pracovníci MFF UK do 35 let Cena za vědecké práce prošlé odbornou recenzí, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v odborném časopise či sborníku konference, nebo významné softwarové produkty. Ceny se udílejí zvlášť v sekci matematické, fyzikální a informatické.
WSA Young Innovators World Summit deadline přihlášek 31. 8. studenti do 26ti let Digitální řešení pro priority OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Stipendia, studium v zahraničí

Pokud se nebojíte cizího prostředí a máte chuť zdokonalit se v cizím jazyce a získat řadu praktických zkušeností, doporučujeme vycestovat na kratší či delší studijní pobyt do zahraničí.

Aby Vás zahraniční pobyt finančně „nezruinoval“ můžete se pokusit získat podporu v podobě stipendia. Řada z vás se pravděpodobně setkala s výjezdním programem typu ERASMUS+. Více odvahy a úsilí vyžaduje vyhledat si zahraniční školu sám a získat finanční pomoc přímo u ní či u jiné organizace. Ucelené informace o možnostech studia a nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě uzavřených smluv najdete pod Akademickou informační agenturou.

AKTION ČR – Rakousko – Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Stipendia jsou určena studentům pro přípravu diplomové a disertační práce v délce 1 – 5 měsíců a akademickým pracovníkům pro realizaci konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. 3 měsíců.

AMOS – Vzdělávací fond Broumovska

Stipendia pro talentované studenty na studijní pobyt v zahraničí nebo v rámci ČR. Podmínkou je, aby případní uchazeči měli vazbu na region Broumovska.

BTHA (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur)

Stipendia na jazykové a odborné kurzy v Bavorsku. Letní a zimní školy na bavorských univerzitách a vysokých školách aplikovaných věd.

BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa)

Stipendia k financování postgraduálního studia na bavorských univerzitách. Stipendia jsou určena studentům ze zemí střední a východní Evropy.

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

Stipendia pro doktorandy a mladé vědce pobývající v Německu. Na stránkách najdete i vyhledávač stipendií od DAAD a dalších vybraných organizací.

DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Stipendia německé nadace pro studium v oblasti životního prostředí. Uchazeč smí být maximálně 3 roky od ukončení vysokoškolského studia.

Economic, Legal and Social Innovation in V4 countries

Soutěž o nejlepší nápad na inovativní a životaschopný projekt zaměřený na jakýkoli společenský, právní, ekonomický nebo environmentální problém.

Fulbrightova komise v České republice

Stipendia jsou určena na studijní a pracovní (výzkum, výuka) pobyty v USA. Stipendium obvykle pokrývá životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i školné či jeho část. K udělenému vízu se vztahuje podmínka následného dvouletého pobytu v domovské zemi.

MELLONOVA NADACE

Nadace nabízí zájemcům z ČR doktorandská a postdoktorandská stipendia v humanitních vědách.

Macquarie University, Sydney

Stipendium pro studenty z Evropy na jednu z nejlepších australských univerzit.

MGMO studium, Moskva

Bezplatné studium pro zájemce o studium na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů.

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Cestovní stipendium určené studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu.

Nadace Zdeňka Bakaly

Program Scholarship určený zájemcům o studium uceleného bakalářského nebo magisterského programu na prestižních zahraničních univerzitách.

Nadace Tomáše Krska

Nadační fond poskytuje českým studentům stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách. Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie. Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Nadační fond Jaroslava Tupého

Nadační fond poskytuje podporu studentům a vědcům, působícím v ÚEB v oblasti rostlinné biologie.

NN Future Matters

Nadace Nationale Niederlanden poskytuje stipendia studentům do Holandska, pro magisterské studium zahájené v září 2021. Pro obory ekonomie, finance, řízení rizik, podnikání, data science a IT. Přednost mají první VŠ v rodině a kteří dosud nebyli v zahraničí.

NWO - Incentive Grants for Women in science and engineering

Stipendia do Holandska pro ženy, zabývající se vědou a výzkumem v oblasti přírodních věd a technologií. Cílem je podpořit začínající vědkyně v jejich akademické kariéře)

The Paul Robitschek Scholarship

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA). Termín pro přihlášky je vždy 1. března pro následující akademický rok.

Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship

Nabídka stipendií na University of Pittsburgh, USA. Žadatel musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a několikaletou­ praxi.

Stipendia francouzské vlády

Doktorát pod dvojím vedení s francouzskou univerzitou či 1–3 měsíční stáž ve francouzské laboratoři.

Studium v Ruské federaci

Bezplatné studium na vybraných ruských univerzitách.

Získejte Grammarly

logo Grammarly

Edu-licence/Business-licence

Grammarly vám pomáhá s psaním anglických textů, výukou, psaním odborných článků, přípravou prezentací. Program v one-to-one formě

Formy licence

1. Site-wide licence

Organizace má k dispozici neomezené množství licencí, ke kterým samostatně uděluje přístup.

Má smysl při počtu min. 1000 uživatelů. Výhodou je flexibilita, tj. průběžně se měnící počet uživatelů, kdy nákupní cena zůstává neměnná, i když se počet uživatelů zvýší.

Při větším počtu uživatelů nasmlouvaných na začátku se cena snižuje na jednotky USD.

2. Volume-based licence

Počet licencí se poskytuje pro menší počet koncových uživatelů, do 1000 pro jednu organizaci.

Jakékoliv další navýšení počtu uživatelů je třeba s poskytovatelem licence odsouhlasit a následně další licence zakoupit.

Technické připojení

Program lze bez omezení instalovat prostřednictvím platforem Chrome, Edge, Firefox, iOS, Canvas, Blackboard, D2L etc.

Po instalaci lze pracovat v programech MS office, Outlook, Android, iOS Apps či jiných desktopových aplikacích.

Držitel (správce) licence

vysoká škola/výzkumná organizace/firma

Minimum uživatelů pro Grammarly@EDU i business licence v rámci jedné organizace je pět. Cena pro držitele je kalkulována podle počtu koncových uživatelů.

Koncový uživatel

Uživatelem edu-licence může být kdokoliv ve vztahu k držiteli licence: student, knihovník, akademik, lektor, administrativní pracovník. Registrovaný uživatel může mít licenci instalovanou až na pěti zařízeních – mobilu, notebooku, pracovním počítači. Nastavení oprávnění pro koncové uživatele si určujete sami. Optimální je prokazatelná příslušnost prostřednictvím domény, ale není podmínkou

Oficiální ceník

https://www.grammarly.com/edu/plans-and-pricing/purchase 

https://www.grammarly.com/business/pricing?sid=2UxHRIMOlVIVND2nMTn0

Ve světě používá licenci víc než 600 vysokých škol a univerzit na bázi skupinové edu-licence. Business licence stovky firem. Tisíce dalších uživatelů si hradí licenci samostatně.

Formát — PDF
Leták k EDU v CZ

Formát — PDF
Leták k EDU v EN

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist