Den firem pro fyziku 2014

V úterý 29. 4. 2014 se na MFF UK v Troji uskutečnilo každoroční pravidelné setkání fyzikálně zaměřených firem a ústavů se studenty a absolventy. Letošního ročníku Dne firem pro fyziku se zúčastnilo 12 firem a 3 ústavy Akademie věd. Se zástupci firem si mohli studenti osobně popovídat u jednotlivých stánků, v posluchárně T1 bylo možné shlédnout prezentace o činnosti jednotlivých firem a možnostech spolupráce od stáží až po nabídky volných pracovních míst. Den firem je organizován pravidelně v dubnu ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK, v letošním roce poprvé i ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT.

Fotografie z tohoto ročníku

Seznam účastníků Dne firem pro fyziku 2014

Cabinet Plasseraud SRO

Evropští patentoví zástupci – společnost se zabývá ochranou průmyslového vlastnictví, zejména vynálezů a technických řešení (patenty, užitné vzory). Činnost firmy zahrnuje přípravu patentových přihlášek, řízení o udělení patentů, i kroky proti porušování práv plynoucích z patentů a kopírování. Firma se zabývá právem i technikou zároveň a proto hledá absolventy matematických, fyzikálních, inženýrských a IT oborů.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) byla založena v roce 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a.s. Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 a Technologických smyček. Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury přinese v letech 2012–2015 realizace velkého investičního projektu SUSEN (Udržitelná energetika) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.

Společnost Continental patří k čelním světovým dodavatelům pro automobilový průmysl. Od roku 2003 působí ve Frenštátě pod Radhoštěm Výzkumné a vývojové centrum pro senzory a aktuátory (BU S&A), které se letos nově přestěhovalo do průmyslového parku v Ostravě. Centrum patří mezi největší vývojové lokace koncernu Continental AG s globální působností. Vývoj se zaměřuje m.j. na teplotní snímače pro různé aplikace do osobních a nákladních vozů. Vývojový tým se ve své práci standardně podílí na různých měřeních a analýzách na reálných vzorcích a pro hlubší chápání jevů používá výsledky počítačových simulací a výpočtů. Například řešení rovnice šíření tepla v cylindrické symetrii, podobné výpočtům z kvantové mechaniky, je nápomocné pro výpočet času odezvy senzoru. Také výsledky z teorie elasticity jsou aplikovány při vývoji nových produktů pro zvýšení mechanické robustnosti senzoru. Drobné výpočty z oboru elektroniky umožňují kvantifikovat měřící chyby senzoru způsobené elektronikou. Obor materiálových věd nabízí metody analýzy mikroskopických struktur materiálu. Kromě toho se náš tým podílí na vývoji nových technologií a řešení výrobních záležitostí při zavádění produktu do výroby.

CRYTUR spol. s r.o.

CRYTUR, spol. s r.o je dynamická, exportně zaměřená, trvale rostoucí společnost v oblasti špičkových technologií (monokrystaly) s velkým rozsahem vlastního vývoje se 100 zaměstnanci. Ve svých aktivitách se soustředí na pět hlavních směrů:

Edwards, s.r.o.

Edwards je vedoucí globální dodavatel komplexních řešení pro výrobce polovodičů, plochých obrazovek, LED a solárních článků a také nejvýznamnější výrobce vakuových technologií pro strojírenství, farmaceutický, chemický, sklářský, potravinářský průmysl, metalurgii a nejrůznější aplikace ve vědě a výzkumu.

ENVINET a.s.

Společnost ENVINET a.s. je významným dodavatelem inženýrských projektů a služeb pro jadernou energetiku, výzkumné instituce a průmysl v oblasti radiačního monitoringu a radiační ochrany, výroby detektorů pro měření ionizujícího záření a radiometrických systémů, charakterizace radioaktivních odpadů a jaderných zařízení před vyřazením z provozu, chemických a radiochemických měření, osobní dozimetrie, laboratorních technologií, průmyslové automatizace a vývoje informačních systémů. Od roku 2013 je součástí mezinárodní skupiny Nuvia Group.

LAO – průmyslové systémy, s.r.o.

Firma LAO (Lasery a Optika) se od r. 1992 věnuje dodávkám, poradenství, implementaci i servisu laserových systémů, optiky a optomechaniky, optoelektronických a měřících zařízení, kompletních technologickým laserových systémům pro vědecké i průmyslové aplikace včetně automatizace výroby. Důraz je ve firmě kladen rovněž na vlastní vývoj.

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Mezinárodní společnost nabízející inovativní řešení pro energeticky úspornou elektroniku, která napomáhají globálnímu snižování spotřeby energií. V České republice se nachází vývojová střediska, zabývající se návrhem integrovaných obvodů a vývojem polovodičových technologií a materiálů, a výroba čipů a polovodičových materiálů. Výzkumně vývojové aktivity společnosti jsou zaměřeny na vývoj nových technologií výroby polovodičových materiálů na bázi křemíku a GaN a na vývoj integrovaných obvodů a diskrétních součástek. Ve spolupráci s akademickou sférou společnost např. vyvinula a vyrobila senzory elementárních částic pro detektor ATLAS v evropské laboratoři CERN.

PRECIOSA, a.s.

PRECIOSA GROUP je špičkovým světovým výrobcem strojně broušených skleněných bižuterních a šperkových kamenů, perlí a dalších bižuterních komponent z křišťálového skla, klasických i moderních dekorativních svítidel, křišťálových dárkových předmětů, trofejí, exklusivní bižuterie a výhradní výrobce skleněných zátek Vinolok. Zákazníkům z celého světa přinášíme výrobky v kvalitě rovnající se absolutní světové špičce. Máme vlastní výzkumnou a vývojovou základnu. Naše afilace jsou rozmístěny po celém světě. V ČR máme provozy v Libereckém, Ústeckém a Olomouckém kraji.

Robert Bosch, spol. s r.o.

Nejvýznamnější oblastí je pro firmu Robert Bosch výroba a vývoj komponentů pro automobilový průmysl. Závod v Českých Budějovicích má vlastní vývojové a zkušební centrum, které se stará o koordinaci projektů pro světové automobilky. Inovační procesy ve firmě se zaměřují na využití různých druhů paliv, zvládnutí extrémních klimatických podmínek, na mechanické a chemické zatížení či působení korozivních látek. Více než 2 700 zaměstnanců se v Českých Budějovicích věnuje vývoji a výrobě autokomponent pro benzinové i dieselové systémy, mezi které patří čerpadlové nádržové moduly, systémy DNOX, elektronické plynové pedály, víceúčelové aktuátory, sací moduly a mnoho dalších produktů. Díky novým projektům a rozvoji odborných kompetencí bude společnost v tomto roce hledat desítky technicky zaměřených vysokoškoláků. Společnost Bosch nabízí širokou škálu programů i pro studenty – od exkurzí přes dlouhodobé praxe, stipendijní programy, možnost spolupráce při vypracování závěrečné bakalářské nebo diplomové práce až po trainee program spojený s pobytem v zahraničí. Více informací lze najít na www.bosch.cz/ka­riera-cb

ŠKODA AUTO a.s.

Největší český výrobce automobilů nabízí příležitost nejen absolventům a uchazečům s praxí, ale také studentům. Studenti mají možnost absolvovat odbornou stáž, být podporováni odborníkem z praxe při vypracování závěrečné práce nebo být zařazen do stipendijního programu. Absolventi mohou odstartovat svoji kariéru trainee programem nebo nástupem na volnou pracovní pozici. Navštivte www.zivotnipri­lezitost.cz.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

Výzkumná aktivita ústavu pokrývá celou atmosféru Země – od přízemní vrstvy až po meziplanetární prostor. Výzkum se zaměřuje na následující oblasti: meteorologie, klimatologie, aeronomie, fhorní atmosféra, kosmická fyzika, numerické simulace heliosférického plazmatu.

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.

VF, a.s.

Společnost VF je spolehlivým partnerem v oblasti radiační kontroly a ochrany. Svým zákazníkům poskytuje flexibilní, technicky vyspělá řešení přizpůsobená na míru jejich potřebám. Disponuje kvalitní výzkumnou, vývojovou a výrobní základnou jejíž součástí jsou mj. Technologické centrum pro aplikovaný výzkum a vývoj nových technologií, Výrobní centrum zajišťující sériovou výrobu zařízení a kompletaci komplexních systémů a Akreditovaná metrologická laboratoř ionizujícího záření.

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist