Studium v USA a Kanadě

Pokud odpověď na některou z otázek zní ANO, pak ti

Víme, že úspěch ve studiu a sportu se nesmí navzájem vylučovat, naopak by se měli prolínat.

Získání kvalitního vzdělání je pro každého studenta zásadní. Vzhledem ke sportovnímu systému v Evropě i jinde je většina mladých studentů-sportovců nucena obětovat sport, aby se stali úspěšnými studenty. Klubová organizace sportovního systému v Evropě je založena čistě na profesionalitě a mladí sportovci nemohou držet krok s přísnými standardy vyšší úrovně vzdělávání a zároveň soutěžit na profesionální úrovni. Způsob organizace vzdělávání a sportu v Severní Americe je zásadně odlišný a umožňuje všem kombinovat školu a sport zároveň.

Chceme tě připravit na to, aby ti to šlo kombinovat.

S čím ti pomůžeme

MARKETING A PROPAGACE

Propagujeme všechny studijní a sportovní kvality budoucích studentů, s cílem pomoci získat co nejlepší stipendia. Využíváme našich zkušeností a znalostí k nalezení takové vzdělávací instituce, která bude vyhovovat potřebám každého studenta-sportovce za minimálních nákladů.

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Našim uchazečům pomáháme vytvořit adekvátní videomateriál, který vyzdvihne jejich sportovní schopnosti a upoutá pozornost trenérů. Máme vlastního kameramana, který video natočí i sestříhá.

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY SAT/TOEFL

Spolupracujeme s několika jazykovými institucemi, jejichž profesoři vyučovali na většině renomovaných amerických univerzit (např. Georgetown), a směřujeme k nim naše kandidáty pro odpovídající přípravu.

PŘIHLÁŠKA NA STŘEDNÍ ŠKOLU/VYSOKOU ŠKOLU

Pomáháme podat přihlášku na požadovanou akademickou instituci, shromáždit všechny potřebné dokumenty pro tento proces a dokončit všechny požadované procedury.

Přehledný systém vysokých škol najdete např. na www.studiumvamerice.cz

REGISTRACE DO CENTRA PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ

Provádíme naše sportovce specifickým procesem registrace v centru způsobilosti NCAA (www.ncaa.com) nebo NAIA (www.naia.org) , která je nezbytná pro účast v těchto meziuniverzitních ligách.

VÍZOVÝ PROCES

Pomáháme s procesem žádosti o VISA, připravujeme naše kandidáty na pohovor o VISA a radíme, jak si naplánovat schůzku na ambasádě. Naším cílem je získat pro žadatele vízum F-1. Informace o tom, co potřebuješ k získání víza, najdeš zde.

CESTOVNÍ PŘÍPRAVY

Pomáháme našim klientům najít nejlevnější letenku, nejlepší dostupnou trasu a zajistíme vyzvednutí na letišti v požadované destinaci.

F.A.Q.

ANO, ale pouze jako amatérský sportovec. V USA existuje několik atletických asociací a každá z nich řídí určitý počet atletických programů. Každá atletická asociace má dvě nebo tři divize, v jejichž rámci jsou všechny školy rozděleny do konferencí. Bez ohledu na to, na jaké úrovni hodláte hrát, je jednou z nejdůležitějších věcí mít čistou atletickou historii, což znamená, že jste nikdy nesoutěžili na profesionální/poloprofesionální úrovni a nikdy jste nedostali finanční odměnu za žádnou atletickou akci, které jste se zúčastnili. Naše služby jsou určeny výhradně pro studenty-sportovce, kteří se nikdy neúčastnili na profesionální úrovni. Za účelem ověření této skutečnosti vyžadují některé sportovní asociace, jako je NCAA nebo NAIA, aby se každý student-sportovec zaregistroval. Účelem registrace je ujistit se, že student-sportovec splňuje všechny sportovní a akademické požadavky.

Velkou, když umíš anglicky a máš dobrý studijní průměr. Většina vysokoškolských institucí ve Spojených státech vyžaduje, aby zahraniční studenti, jejichž rodným jazykem není angličtina, složili test TOEFL (Test Of English as Foreign Language). Aby se studenti mohli zapsat na jakoukoli školu, musí v testu TOEFL dosáhnout skóre 61 bodů, přičemž některé školy mohou vyžadovat ještě vyšší skóre. To se netýká pouze malého procenta komunitních vysokých škol (junior colleges). Další studijní požadavky upravuje samotná vzdělávací instituce a sportovní asociace, do které daná škola patří.

Americké vzdělávací instituce nabízejí dva různé typy stipendií: sportovní a akademická. Zatímco akademické stipendium může pokrýt pouze školné a poplatky, sportovci mohou získat stipendium plné. Plné stipendium pokrývá školné, poplatky, stravné, ubytování a výdaje spojené se sportem. Instituce NCAA divize 1 mohou hradit také pojištění a dopravu, ale není tomu tak vždy.

Ano, můžete získat jak sportovní, tak akademické stipendium a tyto prostředky zkombinovat tak, aby pokryly všechny vaše výdaje. Například dobrý průměr na střední škole a vynikající výsledek testu SAT/ACT mohou pokrýt 40 % všech vašich výdajů. V takovém případě získáte 60% sportovní stipendium v plné výši.

Vzhledem k odlišným zákonům a předpisům existuje mnohem více možností stipendií pro sportovkyně než pro sportovce.

Počet stipendií na tým se liší v závislosti na sportu a úrovni, na které program vybrané školy běží.

Neexistuje žádný limit, kolik zahraničních studentů-sportovců na tým je povoleno. Trenér může postavit svůj tým výhradně ze zahraničních studentů-sportovců, pokud si to přeje, přičemž sportovní a studijní kvality budoucích studentů jsou pro každého trenéra prvořadým zájmemNeexistuje žádný limit, kolik zahraničních studentů-sportovců na tým je povoleno. Trenér může postavit svůj tým výhradně ze zahraničních studentů-sportovců, pokud si to přeje, přičemž sportovní a studijní kvality budoucích studentů jsou pro každého trenéra prvořadým zájmem..

Každé stipendium se poskytuje na jeden akademický rok, což je ve většině případů 9 měsíců. Poté trenéři přezkoumají všechna stipendia, zhodnotí přínos každého sportovce a následně rozhodnou, jaké stipendium bude uděleno v následujícím roce. Je nepsaným pravidlem, že zahraniční studenti-sportovci si svá stipendia ponechávají, ale ne vždy tomu tak je.

Kromě akademických a sportovních stipendií existují také různé možnosti práce v kampusu, které vám pomohou podpořit vaše náklady a/nebo si vydělat nějaké kapesné. Práce v kampusu nejsou fyzicky ani psychicky náročné a obvykle spočívají v práci ve školní knihovně, jídelně, tělocvičně, centrech aktivit a dalších školních zařízeních.

To závisí na počtu hodin, mzdě a na rozvrhu hodin studenta. Americké zákony umožňují každému zahraničnímu studentovi pracovat až 20 hodin týdně a zaměstnání v kampusu obvykle znamená 10-20 hodin týdně.

Stipendium nelze odebrat v případě úrazu! Ligová pravidla a předpisy neumožňují trenérům odebrat stipendium v případě zranění hráče. V případě dlouhodobého zranění může trenér využít možnosti "red shirt", která sportovci ušetří rok způsobilosti a zároveň zachová stipendium.

Stipendium může být studentovi-sportovci přiznáno až na 4 roky nebo do ukončení bakalářského studia. Pro postgraduální nebo magisterské studium přichází v úvahu pouze akademické stipendium.

Vstup do našeho programu je zcela zdarma. Stačí, když nám zašleš svoje videomateriály, informace o studiu a všechny další relevantní dokumenty, abychom zhodnotili vaše šance na získání stipendia a splnění tvých představ.

Náborový proces může být dlouhý a bouřlivý. Můžete vést mnoho rozhovorů s trenéry, představiteli školy a dokonce se ústně zavázat, ale teprve když podepíšeš dopis o záměru nebo formulář I-20, je stipendium zaručeno. Poté, co obdržíš formulář I-20, můžeš navštívit velvyslanectví za účelem získání studentského víza F-1.

Částečné nebo plné stipendium je možné získat na 27 meziuniverzitních sportů, které najdete vyjmenované v předběžném formuláři pro zájemce.

Záleží na výši stipendia a lokalitě. Snažíme se získat pro své klienty maximální možnou výši podpory.

Náš partner

logo

www.rising-stars-international.com

Na trhu působí od r. 2015. Je od r. 2022 akreditovaným ICEF.

800+

počet klientů

100+

počet klientů aktuálně v USA

91 %

zájemců získalo stipendium

16

zemí, odkud jsou naši klienti

25+

sportů

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist