Soutěže a ceny pro studenty a vědecké pracovníky

V následující tabulce najdete přehled různých soutěží a cen určených studentům VŠ a vědeckým pracovníkům. O aktuálnosti konkrétní soutěže/ceny se přesvědčte vždy na uvedených webových stránkách. Náš seznam není zdaleka vyčerpávající, ale rádi ho budeme nadále rozšiřovat - případné tipy nám můžete posílat na email info@careermarket.cz.

Název soutěže Pořadatel Uzávěrka (orientační) Cílová skupina Charakteristika
BCG STRATEGY CUP The Boston Consulting Group říjen studenti Analytická soutěž týmů pro studenty VŠ. Úkolem je zanalyzovat data z různých odvětví průmyslu a navrhnout byznys strategii.
BEST PAPER AWARD Studentská kapitola SPIE/OSA květen studenti Soutěž se týká prací spadajících do magisterských studijních programů: optika a optoelektronika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí a do PhD. programů: kvantová optika a optoelektronika, fyzika povrchů a rozhraní, fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí.
Biopharma Innovation Cup Merck leden postgraduální studenti Letní kemp pro 30 vybraných studentů, řešení případové studie z prostředí farmaceutického průmyslu, výhry pro nejlepší týmy.
Brandstorm L’Oréal březen studenti Soutěž o nejlepší inovaci v disciplínách BRAND CHALLENGE a TECH CHELLENGE.
Canon Foundation Canon Foundation in Europe září absolventi magisterských oborů za posledních deset let Vědecké stipendium v délce 3 měsíce až 1 rok, pro všechny obory, avšak práce musí probíhat v Japonsku.
CASSINI Hackathon konsorcium partnerů říjen studenti Hackathon, postavený na datech z evropských vesmírných programů.
Cena CRYTUR Careermarket.cz, CRYTUR spol. s r.o. říjen studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách.
Cena Discovery Novartis červen výzkumníci do 40 let Cena za výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně nebo farmacii.
Cena Eppendorf Eppendorf ve spolupráci s vědeckým časopisem Nature leden mladí badatelé ve věku do 35-ti let Cena uznávající vynikající příspěvky k biomedicínskému výzkumu v Evropě založené na metodách molekulární biologie, včetně nových analytických pojmů.
Cena Františka Běhounka MŠMT září vědci/vědkyně Cena je udělována vědcům a vědkyním, působícím buď v základním či aplikovaném sektoru nebo na vysokých školách v ČR, kteří vystudovali v ČR a v posledních pěti letech participovali na projektech evropské spolupráce.
Cena Inovace Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. říjen veřejnost Cílem soutěže je ohodnotit a ocenit nejlepší inovační produkty v ČR, ve všech oborech. Přihlášky mohou podávat malé, střední i velké firmy se sídlem v ČR.
Cena Josefa Hlávky Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových červenec studenti/absolventi Cena je udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým pracovníkům Akademie věd.
Cena Josepha Fouriera Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v ČR březen PhD studenti Cena Josepha Fouriera je určena českým studentům doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky.
Cena Milady Paulové MŠMT září vědkyně Cena pro ženy za celoživotní přínos vědě.
Cena Ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MŠMT září vědkyně a vědci Cena za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, dosažených na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních prostředků.
Cena Seismik Seismik s.r.o. září studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší studentskou práci (Bc i Mgr v oblasi seismiky a geofyziky.
Cena Wernera von Siemense Siemens listopad studenti, pedagogové, vědci Ceny udělované v technických a vybraných přírodních vědách v kategoriích Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace, Nejlepší pedagogický pracovník, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce, Nejlepší disertační práce napsaná ženou, Ocenění za překonání překážek při studiu.
Ceny Neuron Nadační fond Neuron březen vědečtí pracovníci, učitelé Cena Neuron pro mladé vědce, Cena Neuron za přínos světové vědě + další oceňované aktivity (vědecká videa, učitelé, popularizace vědy, podpora dětských vědeckých snů
CTU Open Contest ACM, ČVUT říjen VŠ studenti Programovací soutěž pro VŠ studenty, národní kolo světové soutěž ICPC.
ČEEP STUDENT Enviros s.r.o. září studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší studentský projekt v oblasti šetrné výstavby, zvyšování energetické účinnosti, užití obnovitelných zdrojů energie a snížení vlivu na životní prostředí. Je určena všem studentům vysokých, vyšších odborných a případně i středních škol.
Expedice Neuron Nadační fond Neuron TBA vědci Příležitost pro jednotlivce či týmy, kteří potřebují podpořit svou expedici. Oborově není soutěž omezena.
EU PRIZE for WOMEN INNOVATORS EU uzavřeno ženy podnikatelky Cena pro ženy za zrealizované inovativní nápady v podnikání.
Falling Walls Lab Falling Walls Foundation gGmbH květen (Praha) studenti, mladí vědci, zaměstnanci, podnikatelé Úkolem účastníků je představit v angličtině během 3 minut svůj originální nápad, výzkumný projekt či model.
IT SPY České a slovenské univerzity, Profinit září, práce nominují fakulty studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti informačních technologií.
Laboratoř Nadace Vodafone Nadace Vodafone soutěž týmů a projektů v oblasti sociálního podnikání jednotlivci, studenti, NGO, sociální podniky Soutěž o nejlepší projekty v oblasti sociálního podnikání
Pro ženy ve vědě L'Oréal a Světová organizace UNESCO únor vědkyně do 45 let Projekt na podporu realizace důležitého vědeckého výzkumu v oblasti Věd o živé i neživé přírodě a chemických věd, výzkum musí být prováděn v České republice.
SozialMarie Privatstiftung Unruhe leden studenti, veřejnost Soutěž o nejlepší sociální inovaci
Věda pro zemi Národní zemědělské muzeum, s.p.o. srpen studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské práce v oblastech zemědělství, lesnictví, regionálního rozvoje, potravinářství, zahradnictví aj.
Věda fotogenická Akademie věd ČR červen zaměstnanci pracovišť AV ČR Soutěž o nejlepší fotografii z vědeckého prostředi.
Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana Nadační fond Bernarda Bolzana září studenti, doktorandi a pracovníci MFF UK do 35 let Cena za vědecké práce prošlé odbornou recenzí, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v odborném časopise či sborníku konference, nebo významné softwarové produkty. Ceny se udílejí zvlášť v sekci matematické, fyzikální a informatické.
WSA Young Innovators World Summit deadline přihlášek 31. 8. studenti do 26ti let Digitální řešení pro priority OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist