Stipendia, studium v zahraničí, letní školy

Pokud se nebojíte cizího prostředí a máte chuť zdokonalit se v cizím jazyce a získat řadu praktických zkušeností, doporučujeme vycestovat na kratší či delší studijní pobyt do zahraničí.

Aby Vás zahraniční pobyt finančně „nezruinoval“ můžete se pokusit získat podporu v podobě stipendia. Řada z vás se pravděpodobně setkala s výjezdním programem typu ERASMUS+. Více odvahy a úsilí vyžaduje vyhledat si zahraniční školu sám a získat finanční pomoc přímo u ní či u jiné organizace. Ucelené informace o možnostech studia a nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě uzavřených smluv najdete pod Akademickou informační agenturou.

AKTION ČR – Rakousko – Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Stipendia jsou určena studentům pro přípravu diplomové a disertační práce v délce 1 – 5 měsíců a akademickým pracovníkům pro realizaci konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. 3 měsíců.

AMOS – Vzdělávací fond Broumovska

Stipendia pro talentované studenty na studijní pobyt v zahraničí nebo v rámci ČR. Podmínkou je, aby případní uchazeči měli vazbu na region Broumovska.

BTHA (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur)

Stipendia na jazykové a odborné kurzy v Bavorsku. Letní a zimní školy na bavorských univerzitách a vysokých školách aplikovaných věd.

BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa)

Stipendia k financování postgraduálního studia na bavorských univerzitách. Stipendia jsou určena studentům ze zemí střední a východní Evropy.

CERN

Nabídka různých typů programů pro studenty širokého spektra oborů.

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

Stipendia pro doktorandy a mladé vědce pobývající v Německu. Na stránkách najdete i vyhledávač stipendií od DAAD a dalších vybraných organizací.

DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Stipendia německé nadace pro studium v oblasti životního prostředí. Uchazeč smí být maximálně 3 roky od ukončení vysokoškolského studia.

DUO-Korea Fellowship Program

Výměnný program bc. a mgr. studentů mezi Koreou a státy EU. Deadline pro AR 2022/23 je 19. května.

Economic, Legal and Social Innovation in V4 countries

Soutěž o nejlepší nápad na inovativní a životaschopný projekt zaměřený na jakýkoli společenský, právní, ekonomický nebo environmentální problém.

France Excellence Europa

Studium magisterských programů VŠ ve Francii.

Fulbrightova komise v České republice

Stipendia jsou určena na studijní a pracovní (výzkum, výuka) pobyty v USA. Stipendium obvykle pokrývá životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i školné či jeho část. K udělenému vízu se vztahuje podmínka následného dvouletého pobytu v domovské zemi.

Huayu Enrichment Scholarship

nabídka pro studium mandarínské čínštiny

JASSO - Japan Student Services Organisation

Informační stránky pro studenty, kteří mají zájem o studium v Japonsku.

JSPS - Japan Society for the Promotion of Science

Roční až dvoletá stipendia pro zahraniční postdoky.

JSS - Japan Study Support

Informační stránky pro studenty, kteří mají zájem o studium v Japonsku - přehled různých typů stidenpendií a nadací, poskytujících finanční podporu.

UOCHB - Letní škola o pokrocích ve vývoji léčiv

Letní škola pro Ph.D. studenty a postodoky na téma vývoj léčiv, organizovaná ve spolupráci s VŠCHT a Weizmann Institut (Izrael).

Kanazawa University Scholarship

Stipendia jsou určena na studijní pobyty pro "graduate students" v Japonsku na Kanazawa University.

Letní kurzy polštiny

Přihlášky do 16.2.2023.

Letní škola LERU (League of the European Universities)

Letní škola pro doktorandy, pro r. 2023 v Utrechtu (Nizozemí).

Letní škola DSS (Nuclear Decommissioning and Waste Management Summer School)

Letní škola pro studenty magisterského a doktorského studia na téma jaderná energetika.

Letní a zimní školy v Estonsku

Krátkodobá stipendia pro krátkodobé pobyty (deadline 1.5.2023)

Letní školy v švýcarském Curychu

Letní školy na Uni Zurüch, 2. - 21.7.2023 na téma blockchain, finance, právo.

MELLONOVA NADACE

Nadace nabízí zájemcům z ČR doktorandská a postdoktorandská stipendia v humanitních vědách.

Macquarie University, Sydney

Stipendium pro studenty z Evropy na jednu z nejlepších australských univerzit.

MGMO studium, Moskva

Bezplatné studium pro zájemce o studium na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů.

Master Mind Scholarship

Studium v Belgii pro studenty v magisterském stupni. Deadline přihlášek je 29. dubna.

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Cestovní stipendium určené studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu.

Nadační fond Neuron & IOCB - stipendium na stáž do Izraele

Dvouměsíční stáž v Izraeli. Přihlášky do 15. března 2023.

Nadace Zdeňka Bakaly

Program Scholarship určený zájemcům o studium uceleného bakalářského nebo magisterského programu na prestižních zahraničních univerzitách.

Nadace Tomáše Krska

Nadační fond poskytuje českým studentům stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách. Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie. Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Nadační fond Jaroslava Tupého

Nadační fond poskytuje podporu studentům a vědcům, působícím v ÚEB v oblasti rostlinné biologie.

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Stipendia pro mgr. studenty, doktorandy, vysokoškolské pedagogy, výzkumné a umelecké pracovníky.

NN Future Matters

Nadace Nationale Niederlanden poskytuje stipendia studentům do Holandska, pro magisterské studium zahájené v září 2021. Pro obory ekonomie, finance, řízení rizik, podnikání, data science a IT. Přednost mají první VŠ v rodině a kteří dosud nebyli v zahraničí.

NWO - Incentive Grants for Women in science and engineering

Stipendia do Holandska pro ženy, zabývající se vědou a výzkumem v oblasti přírodních věd a technologií. Cílem je podpořit začínající vědkyně v jejich akademické kariéře).

The Paul Robitschek Scholarship

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA). Termín pro přihlášky je vždy 1. března pro následující akademický rok.

Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship

Nabídka stipendií na University of Pittsburgh, USA. Žadatel musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a několikaletou­ praxi.

Stipendia francouzské vlády

Doktorát pod dvojím vedení s francouzskou univerzitou či 1–3 měsíční stáž ve francouzské laboratoři.

Studijní a výzkumné pobyty na Slovensku

Studijní a výzkumné pobyty na Slovensku pro studenty magisterského a doktorského stupně, pobyty pro akademické pracovníky. Přihlášky do 17. 2. 2023.

Studijní a výzkumné pobyty v Polsku

2-10 měsíční pobyty v Polsku, přihlášky do 16. 2. 2023

Studium v Estonsku

Pobyty pro studenty všech stupňů (bc, Mgr. Ph.D.)

Studium v Lotyšsku

Stipendia pro studenty všech stupňů (bc, Mgr. Ph.D.), vědecké a výzkumné pracovníky.

Studium v Ruské federaci

Bezplatné studium na vybraných ruských univerzitách.

Swiss Government Excelence Scholarship

Stipendium pro doktorandy a postdoky, výzkumníky a studenty uměleckých směrů v magisterském stupni.

Taiwan Scholarship Program

Nabídka stipendií pro všechny úrovně studia.

von Karman Instiute of Fluid Dynamics

Výukové a výzkumné programy v Belgii pro studenty všech technicky a přírodovědně zaměřených programů..

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist