Den firem pro fyziku 2015

Pravidelné setkání firem se studenty a čerstvými absolventy fyzikálních oborů.

Fotografie z tohoto ročníku

Dne firem pro fyziku 2015 – kompletní seznam účastníků

AŽD Praha s.r.o.

AŽD Praha je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologiií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků v těchto hlavních oblastech:

Cabinet Plasseraud s.r.o.

Společnost se zabývá ochranou průmyslového vlastnictví, zastupuje přihlašovatele při řízení před EPO, OHIM a národními úřady průmyslového vlastnictví.

CRYTUR spol. s r.o.

Crytur je předním světovým výrobcem technických řešení pro vědu a průmysl založených na monokrystalických materiálech s více než 70 letou tradicí. Syntetické krystaly tvoří hlavní součást široké škály scintilačních detektorů, pevnolátkových laserů, světelných konvertorů pro vysoké světelné výkony nebo slouží jako extrémně odolná ochrana průmyslových termočlánků. V Cryturu klademe velký důraz na vlastní výzkum a špičkovou kvalitu výroby.

FEI Czech Republic

FEI Company je světový lídr v oblasti elektronové mikroskopie. Hlavními odběrateli přístrojů FEI jsou proslulé univerzity, velké farmaceutické společnosti nebo vývojová centra kosmického, polovodičového, těžebního, automobilového či leteckého průmyslu. FEI Czech Republic působí v Brně již od roku 1993 a v současnosti je celosvětově největším výrobním centrem společnosti FEI Company. Významný je kromě samotné produkce také vývoj a servis elektronových mikroskopů.

Přijďte se se zástupci FEI potkat na Den firem pro fyziku a dozvíte se více o následujících tématech:

inSophy s.r.o.

Systémy pro optimalizaci výrobního plánování.

MEDICEM Institute, s.r.o.

Součástí integrované skupiny biomedicínských společností MEDICEM, která se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, celosvětovým marketingem a prodejem nových zdravotnických prostředků, jsou tři společnosti: MEDICEM Institute se zaměřuje na vývoj vlastních bioanalogických hydrogelových technologií, xenograftů a jejich medicínskou aplikací především v oční chirurgii, tkáňové regeneraci, rekonstrukční chirurgii a gynekologii. MEDICEM Technology se podílí na vývoji a dále tyto produkty certifikuje a vyrábí. MEDICEM International rozvíjí mezinárodní komerční aktivity skupiny MEDICEM.

Pro náš R&D tým hledáme kreativní výzkumné spolupracovníky s praxí v biofyzice, chemii, optice, optometrii, medicíně, ve vývoji biomateriálů a v příbuzných oborech. Přivítáme také odpovědné projektové manažery s přírodovědným, nebo medicínským vzděláním se zájmem o vývoj produktů a technologií určených pro použití v medicíně. Chemičtí inženýři mohou najít uplatnění ve výrobě zdravotnických prostředků při vývoji výrobních procesů, při zajišťování kvality, či v regulatorních záležitostech. Více informací na www.medicem.com a institute@medi­cem.com.

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Mezinárodní společnost ON Semiconductor nabízí inovativní řešení pro energeticky úspornou elektroniku, která pomáhají globálnímu snižování spotřeby energií. V České republice se nacházejí jak vývojová střediska, zabývající se návrhem integrovaných obvodů a vývojem polovodičových technologií a materiálů, tak samotná výroba čipů a polovodičových materiálů. Výzkumně vývojové aktivity společnosti jsou zaměřeny na vývoj nových technologií výroby polovodičových materiálů na bázi křemíku a GaN a na vývoj integrovaných obvodů a diskrétních součástek. Ve spolupráci s akademickou sférou společnost např. vyvinula a vyrobila senzory elementárních částic pro detektor ATLAS v evropské laboratoři CERN. Více informací na www.onsemi.cz.

PRECIOSA GROUP

PRECIOSA je špičkovým světovým výrobcem strojně broušených skleněných bižuterních a šperkových kamenů, perlí a dalších bižuterních komponent z křišťálového skla, světelných projektů, moderních i klasických dekorativních svítidel, křišťálových dárkových předmětů, trofejí, exkluzivní bižuterie a výhradní výrobce skleněných zátek Vinolok. Zákazníkům z celého světa přinášíme výrobky v kvalitě rovnající se absolutní světové špičce. Máme vlastní výzkumnou a vývojovou základnu. Naše afilace jsou rozmístěny po celém světě. V ČR máme provozy v LIbereckém, Ústeckém a Olomouckém kraji. Více informací na www.preciosa.com.

Sobriety s.r.o.

Společnost Sobriety s.r.o. se zaměřuje na komerční výzkum a vývoj inženýrských aplikací pro podporu vývoje nových produktů. Je současně i výrobcem optických měřících systémů pro zkoušení materiálů a poskytovatelem inženýrských služeb na úrovni aplikovaného vývoje a výzkumu.

ŠKODA JS a.s.

Společnost ŠKODA JS a.s. je předním českým dodavatelem investičních celků pro jaderné elektrárny s více než padesátiletou tradicí. Dodávky zahrnují inženýring, výrobu komponent, kompletaci, montáž, spouštění a uvedení jaderného zařízení do provozu. Její zařízení a služby znají zákazníci na jaderných elektrárnách ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA a na Dálném východě.

K významným současným projektům v oblasti inženýringu patří Dostavba jaderné části 3. a 4. bloku JE Mochovce a Obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany; v oblasti servisu dlouhodobé zajištění servisu pro reaktorovny všech bloků jaderných elektráren Dukovany a Temelín, v oblasti výroby výroba pohonů řídících tyčí pro regulaci výkonu reaktoru typu VVER, výroba kontejnerů pro transport a skladování vyhořelého jaderného paliva atd.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) je veřejná výzkumná instituce patřící do systému pracovišť Akademie věd České republiky, největší české neuniverzitní výzkumné organizace. ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. V oblasti fotoniky se ÚFE věnuje výzkumu a vývoji nových optických biosenzorů, výkonových vláknových laserů, generátorů koherentního záření ve střední IČ oblasti a speciálních optických vláken.

V oblasti optoelektroniky se ÚFE věnuje studiu elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolaných dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorbcí atomů a molekul za účelem jejich využití v nových zdrojích světelného záření a pokročilých analytických metodách. Studium elektrodynamických vlastností biologických systémů a vývoj detekčních systémů pro tyto účely představují nejdůležitější výzkumné aktivity v oblasti elektroniky. ÚFE rovněž provozuje a rozvíjí Laboratoř Státního etalonu času a frekvence.

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Mezioborový výzkum v oblastech dynamiky tekutin a mechanických systémů, termodynamiky, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamiky životního prostředí, biomechaniky, mechatroniky, elektrotechniky a elektrofyziky a diagnostiky materiálů.

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist