Den firem pro fyziku 2016

Pravidelné dubnové setkání firem a výzkumných ústavů se studenty a absolventy fyzikálních oborů.

Fotografie z tohoto ročníku

Kompletní seznam účastníků

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Výzkum, vývoj a inovace v energetice, převážně (ale ne výhradně) jaderné.


CMMS, s.r.o.

Vývoj a výroba diagnostických přístrojů, měření v průmyslu, vývoj nových metod pro analýzu a expertízu dynamických dat z diagnostických měření – nerony, fuzzy.


Crytur spol. s r.o.

Crytur je předním světovým výrobcem technických řešení pro vědu a průmysl založených na monokrystalických materiálech s více než 70 letou tradicí. Syntetické krystaly tvoří hlavní součást široké škály scintilačních detektorů, pevnolátkových laserů, světelných konvertorů pro vysoké světelné výkony nebo slouží jako extrémně odolná ochrana průmyslových termočlánků. V Cryturu klademe velký důraz na vlastní výzkum a špičkovou kvalitu výroby.


Edwards s.r.o.

Edwards Vacuum je globálním lídrem v oblasti dodávek komplexních řešení pro výrobce polovodičů, plochých obrazovek, LED a solárních článků a také nejvýznamnější výrobce vakuových technologií pro strojírenství, farmaceutický, chemický, sklářský a potravinářský průmysl, metalurgii a nejrůznější aplikace ve vědě a výzkumu. Celosvětově zaměstnává ve výzkumu, vývoji, konstrukci, výrobě a podpůrných funkcích okolo 3000 vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří tvoří high-tech řešení pro získání vakua. Nabízí velmi široký sortiment výrobků, které jsou nabízeny zákazníkům prostřednictvím vlastní mezinárodní prodejní a servisní sítě.


FEI Czech Republic s.r.o.

FEI Czech Republic působí v Brně již od roku 1993 a v současnosti je celosvětově největším výrobním centrem společnosti FEI Company. Významný je kromě samotné produkce také vývoj a servis elektronových mikroskopů. Hlavními odběrateli přístrojů FEI jsou proslulé univerzity, velké farmaceutické společnosti nebo vývojová centra kosmického, polovodičového, těžebního, automobilového či leteckého průmyslu. Hledáme softwarové inženýry/ky, odborníky z oblasti fyziky, elektra, optiky, atd.


Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení magnetik a supravodičů

Naše oddělení se věnuje studiu magnetických jevů na mikroskopické úrovni a jejich souvislostí se strukturou a vlastnostmi materiálů na různých prostorových a časových škálách. Magnetismus je tak studován ve spojení se strukturou, elektrickým a tepelným transportem, ale i za extrémních podmínek. Naše přístupy zahrnují teoretickou rovinu, velmi bohaté experimentální metody, ale i samotnou synthesu nových materiálů. Řešené otázky sice spadají do základního výzkumu, avšak zaměření na konkrétní materiály vyplývá z jejich využití v moderních aplikacích včetně biomedicíny a konverzí energie. Díky bohaté spolupráci s dalšími laboratořemi se rovněž podílíme na široce interdiscipli­nárních a aplikačně orientovaných studiích, přičemž v rámci grantových projektů spolupracujeme s lékařskými pracovišti i průmyslovým sektorem.


Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Ústav se zabývá základním výzkumem fyziky Země. Jeho hlavním programem jsou vědecké studie na regionální bázi, jejichž cílem je přispět k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí.


inSophy s.r.o.

inSophy s.r.o. se dlouhodobě zaměřuje výhradně na podporu zlepšování procesu plánování výroby. Pro tuto oblast výrobním firmám nabízí vlastní APS softwarové řešení a konzultace.


MEDICEM Institute, s.r.o.

Skupina MEDICEM se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, celosvětovým marketingem a prodejem vlastních zdravotnických prostředků. MEDICEM Institute se zaměřuje na vývoj nových bioanalogických materiálů a zdravotnických prostředků z těchto materiálů. V posledním roce se soustředí hlavně na aplikace v oční chirurgii s důrazem na nitrooční čočky. MEDICEM Technology je výrobní firma, která dodává na trh všechny zdravotní prostředky skupiny MEDICEM, a to nitrooční čočky WIOL-CF, hydrogelové dilatátory děložního hrdla Dilapan-S a Dilasoft, a kožní kryt na hojení ran Xe-Derma. MEDICEM International rozvíjí mezinárodní komerční aktivity skupiny MEDICEM. Pro náš R&D tým hledáme kreativní výzkumné spolupracovníky s praxí v chemii, optice, optometrii, medicíně, ve vývoji biomateriálů a v příbuzných oborech. Přivítáme také odpovědné projektové manažery s přírodovědným, nebo medicínským vzděláním se zájmem o vývoj produktů a technologií určených pro použití v medicíně. Chemičtí a biomedicínští inženýři a další technicky vzdělaní pracovníci mohou najít uplatnění ve výrobě zdravotnických prostředků, při vývoji výrobních procesů, při kontrole a zajišťování kvality, či v regulatorních záležitostech. Více informací na www.medicem.com a institute@medi­cem.com.


Robert Bosch, spol. s r.o.

Vývoj a výroba dílů pro oblast automotive.


Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) je veřejná výzkumná instituce patřící do systému pracovišť Akademie věd České republiky, největší české neuniverzitní výzkumné organizace. ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. V oblasti fotoniky se ÚFE věnuje výzkumu a vývoji nových optických biosenzorů, výkonových vláknových laserů, generátorů koherentního záření ve střední IČ oblasti a speciálních optických vláken. V oblasti optoelektroniky se ÚFE věnuje studiu elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolaných dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorbcí atomů a molekul za účelem jejich využití v nových zdrojích světelného záření a pokročilých analytických metodách. Studium elektrodynamických vlastností biologických systémů a vývoj detekčních systémů pro tyto účely představují nejdůležitější výzkumné aktivity v oblasti elektroniky. ÚFE rovněž provozuje a rozvíjí Laboratoř Státního etalonu času a frekvence.


Valeo

Valeo je lídrem v oblasti technologií pro autonomní auta. Naše R&D centrum v Praze se zaměřuje na vývoj senzorů a softwaru pro asistenční funkce jakými jsou např. parkovací asistenty, surround kamery, automatické nouzové brzdění, hlídání mrtvého úhlu nebo adaptivní tempomaty. Pracujeme s různými druhy senzorů: ultrazvukové, radarové, laserové a kamerové. Naši inženýři mohou vyzkoušet výsledky své práce na testovacích autech na našem vlastním testovacím polygonu v Milovicích.


Varroc Lighting Systems s.r.o.

Varroc Lighting Systems je součástí mezinárodní skupiny Varroc Group. Skupina má sídlo v Indii a sídlo divize Varroc Lighting Systems je v USA. V České republice se Varroc Lighting Systems zabývá výzkumem, aplikačním vývojem a výrobou předních světlometů, zadních svítilen a elektronických řídících jednotek pro automobilový průmysl. Celosvětově máme přes 5000 zaměstnanců. Více než polovina pracuje v České republice, kde patříme mezi 100 nejvýznam­nějších zaměstnavatelů. Světelné inovace řídíme z globálního vývojového centra v Novém Jičíně a Ostravě, ve kterém zaměstnáváme více než 400 inženýrů. Jsme velcí… Jsme úspěšní… Jsme mezinárodní… A jsme na to pyšní. Přidejte se k nám!


Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist