Den firem pro fyziku 2017

Pravidelné dubnové setkání firem a výzkumných ústavů se studenty a absolventy fyzikálních oborů.

Termín: úterý 25. 4. 2017, od 10:00 do 14:30 hodin

Místo: MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – vestibul budovy T, posluchárna T1

Fotografie z tohoto ročníku

Prezentace firem a výzkumných ústavů

A T G s.r.o. (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, s.r.o.) (pdf)

Centrum pro přenos poznatků a technologií (ppsx)

Centrum výzkumu Řež s.r.o. (ppsx)

Crytur spol. s r.o. (pdf)

Fyzikální ústav AV ČR – ELI Beamlines (pdf)

MEDICEM Institute s.r.o. (ppsx)

Seznam účastníků

A T G s.r.o. (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, s.r.o.)

Advanced Technology Group s.r.o. (ATG) je technologicky vyspělá česká firma působící více 25let v oboru nedestruktivního testování (NDT) a dalších speciálních procesů s hlavním sídlem v Praze. ATG tvoří páteř skupiny ATG Group, jejíž členové se nacházejí v řadě ekonomicky významných oblastí a své produkty dodávají do ČR i zahraničí – do zemí Evropské Unie, Ruska a Blízkého východu.

Jedním z hlavních produktů společnosti ATG je vývoj a zakázková výroba zařízení a komplexních systémů pro defektoskopické zkoušení dílů zejména pro letecký, automobilový, petrochemický a strojírenský průmyslu. Dále poskytujeme školení odborného personálu (NDT, školení průmyslových inspektorů), kompletní NDT služby až na úrovni Level 3 a průmyslové inspekční činnosti. Díky komplexnosti portfolia nabízí společnost ATG svým zákazníkům kompletní řešení v daném oboru a řadí se tak mezi mezinárodně uznávané společnosti.

Více informací o společnosti naleznete na

www.atg.cz resp. http://www.at­g.cz/…FO2017C­Z.pdf.


Centrum pro přenos poznatků a technologií

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatná součást Univerzity Karlovy, která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií a jež vytváří příležitosti a prostředí pro jejich šíření v souladu s naplňováním třetí role univerzity s cílem zvýšit její konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost.

CPPT poskytuje a zprostředkovává:


Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Výzkum, vývoj a inovace v energetice, převážně (ale ne výhradně) jaderné.


Crytur spol. s r.o.

Crytur je předním světovým výrobcem technických řešení pro vědu a průmysl založených na monokrystalických materiálech s více než 70 letou tradicí. Syntetické krystaly tvoří hlavní součást široké škály scintilačních detektorů, pevnolátkových laserů, světelných konvertorů pro vysoké světelné výkony nebo slouží jako extrémně odolná ochrana průmyslových termočlánků. V Cryturu klademe velký důraz na vlastní výzkum a špičkovou kvalitu výroby.


FEI Czech Republic s.r.o.

FEI company představuje širokou škálu výzkumníků, vývojářů i výrobců pracujících v rozlišení v řádech nanometrů světového lídra v oblasti elektronové mikroskopie. Hlavními odběrateli přístrojů FEI jsou proslulé univerzity, velké farmaceutické společnosti nebo vývojová centra kosmického, polovodičového, těžebního, automobilového či leteckého průmyslu.


Fyzikální ústav AV ČR – ELI Beamlines

Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybavených Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Jedná se o unikátní projekt financovaný ze zdrojů Evropské unie (celková finanční dotace činí téměř 7 mld. Kč), jeho předmětem je vybudování mezinárodního výzkumného centra v Dolních Břežanech (okr. Praha – západ), které bude stát na globální špičce v dané oblasti fyzikálních věd. Bližší informace lze nalézt na webu <a href="http://www.eli-beams.eu/">http://www.eli-beams.eu/


inSophy, s. r. o.

Vyvíjíme a implementujeme systémy pro optimalizované plánování a řízení času a zdrojů (APS – Advanced Planning and Scheduling). APS je softwarové řešení vycházející z ověřených metodik Lean, Pull a Just in time. Pomocí simulací a matematického modelování generuje vysoce efektivní provozní plány, jak využívat vzácné zdroje v podnikových procesech. Nasazení těchto inteligentních systémů ve firemním prostředí přináší výrazné zkrácení reakční doby na změny a zvýšení efektivity při využívání vzácných zdrojů (finance, čas pracovníků, stroje, technologie).


MEDICEM Institute s.r.o.

Skupina MEDICEM se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, celosvětovým marketingem a prodejem vlastních zdravotnických prostředků. MEDICEM Institute se zaměřuje na vývoj nových bioanalogických materiálů a zdravotnických prostředků z těchto materiálů. V posledních letech se soustředí především na aplikace v oční chirurgii s důrazem na nitrooční čočky. MEDICEM Technology je výrobní firma, která dodává na trh všechny zdravotnické prostředky skupiny MEDICEM, a to nitrooční čočky WIOL-CF, hydrogelové dilatátory děložního hrdla Dilapan-S a Dilasoft, a kožní krytí na hojení ran Xe-Derma. MEDICEM International rozvíjí mezinárodní komerční aktivity skupiny MEDICEM. Pro náš R&D tým hledáme kreativní výzkumné spolupracovníky s praxí v chemii, optice, optometrii, medicíně, ve vývoji biomateriálů a příbuzných oborech. Přivítáme také odpovědné projektové manažery s přírodovědným nebo medicínským vzděláním se zájmem o vývoj produktů a technologií určených pro použití v medicíně. Chemičtí a biomedicínští inženýři a další technicky vzdělaní pracovníci mohou najít uplatnění ve výrobě zdravotnických prostředků, při vývoji výrobních proesů, při kontrole a zajišťování kvality, či v regulatorních záležitostech. Více informací na www.medicem.com a institute@medi­cem.com.


Meopta – optika, s.r.o.

Meopta je světový výrobce optiky specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémů. Zákazníkům po celém světě nabízí kompletní a inovativní řešení v oblasti spotřebních, průmyslových a vojenských aplikací.


Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) je veřejná výzkumná instituce patřící do systému pracovišť Akademie věd České republiky. ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky a v těchto oblastech vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií. V oblasti fotoniky se ÚFE věnuje výzkumu a vývoji nových optických biosenzorů, výkonových vláknových laserů, generátorů koherentního záření ve střední IČ oblasti a speciálních optických vláken. V oblasti optoelektroniky se ÚFE věnuje studiu elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolané dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorbcí atomů a molekul za účelem jejich využití v senzorech, nových zdrojích světelného záření a pokročilých analytických metodách. ÚFE rovněž provozuje a rozvíjí Laboratoř Státního etalonu času a frekvence.


Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Ústav fyziky plazmatu patří svým zaměřením na výzkum a aplikace fyziky plazmatu mezi špičkové výzkumné instituce v Evropě i ve světě. Jednotlivá vědecká oddělení ústavu se zaměřují na řízení termojaderného slučování, využití elektrických výbojů, interakci plazmatu s jinými skupenstvími hmoty, likvidaci odpadů v proudu plazmatu, procesy plazmového stříkání, výzkum a vývoj v oblasti ultrapřesné a speciální optiky a řešení dalších problémů souvisejících s plazmatem. Fyzika plazmatu je prudce se rozvíjející obor, jehož široké využití sahá od kosmického výzkumu přes energetiku, aplikace v biomedicíně, přesné optice až po přípravu nových materiálů se specifickými vlastnostmi. Zejména vývoj bezpečné a udržitelné energie, která zajistí energetickou stabilitu pro budoucí generace je jednou z největších globálních společenských výzev.


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky. Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů. Více informací naleznete na http://www.it­.cas.cz.


Kontaktní osoba: Milena Johnová email: milena.johnova­@<!---->careermarket.cz mobil: 775 258 566.

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist