Enneagram

Enneagram je psychologický systém, který popisuje devět různých typů osobnosti. Tyto typy jsou označovány čísly 1 až 9 a každý z nich má své vlastní silné a slabé stránky. Enneagram je užitečný nástroj pro pochopení nejen sebe, ale i vztahů se svým okolím.

Enneagram 1 – perfekcionista

Perfekcionisté jsou velmi cílevědomí a pracovití. Mají silnou potřebu dělat věci správně a jsou velmi kritičtí k sobě i ostatním. Bývají velmi úspěšní v práci, ale mohou mít problémy s uvolněním a odpočinkem.

 • Silné stránky: Cílevědomost, pracovitost.
 • Slabé stránky: Přílišná kritičnost k sobě i ostatním, potíže s uvolněním a odpočinkem.

Enneagram 2 – pomocník

Pomocníci jsou velmi laskaví a pozorní k ostatním. Mají silnou potřebu být užiteční a oblíbení. Často se však mohou dostat do situace, kdy se snaží pomáhat příliš mnoho a zapomínají na své vlastní potřeby.

 • Silné stránky: Laskavost, pozornost k ostatním lidem, potřeba být užiteční.
 • Slabé stránky: Sklon pomáhat příliš mnoho a zapomínat na své vlastní potřeby.

Enneagram 3 – sportovec

Sportovci jsou velmi ambiciózní a cílevědomí. Snaží se být nejlepší ve všem, co dělají a jsou velmi konkurenceschopní. Mohou to však někdy přehánět a ztratit kontakt s realitou.

 • Silné stránky: Ambicióznost, cílevědomost, konkurenceschopnost.
 • Slabé stránky: Přehánění, ztráta kontaktu s reality.

Enneagram 4 – romantik

Romantici jsou velmi citliví a emocionální. Mají silnou potřebu být unikátní a originální. Mohou však někdy trpět nedostatkem sebeúcty a být k sobě příliš kritičtí.

 • Silné stránky: Citlivost, vnímání emocí, potřeba být unikátní.
 • Slabé stránky: Nedostatek sebeúcty, přílišná kritičnost k sobě samému.

Enneagram 5 – pozorovatel

Pozorovatelé jsou velmi analytičtí a racionální. Mají silnou potřebu pochopit svět kolem sebe. Někdy mohou být příliš zaměření na svůj vlastní rozum a ztrácet kontakt s emocemi ostatních lidí.

 • Silné stránky: Analytičnost, smysl pro racionalitu,, potřeba pochopit svět kolem sebe.
 • Slabé stránky: Přílišné zaměření na vlastní rozum, ztráta kontaktu s emocemi ostatních lidí.

Enneagram 6 – loajalista

Loajalisté jsou velmi loajální a pevně oddaní svým rodinám, přátelům a společnosti. Mají silnou potřebu být součástí skupiny a cítit se bezpečně. Někdy mohou být příliš závislí na ostatních a ztrácet kontakt se svými vlastními potřebami a touhami.

 • Silné stránky: Loajalita, pevná oddanost rodině, přátelům a společnosti, potřeba být součástí skupiny.
 • Slabé stránky: Přílišná závislost na ostatních, ztráta kontaktu se svými vlastními potřebami a touhami.

Enneagram 7 – požitkář

Požitkáři jsou velmi optimističtí a radostní. Mají silnou potřebu být stále v pohybu a prožívat nové zážitky. Někdy mohou být příliš roztržití a ztrácet kontakt s realitou.

 • Silné stránky: Optimismus, radost, potřeba stále prožívat nové zážitky.
 • Slabé stránky: Roztržitost, ztráta kontaktu s realitou.

Enneagram 8 – vůdce

Vůdci jsou velmi silní a nezávislí. Mají silnou potřebu být ve vedení a ovlivňovat své okolí. Mohou však někdy být příliš dominantní a ignorovat potřeby ostatních lidí.

 • Silné stránky: Síla, nezávislost, potřeba ovlivňovat své okolí.
 • Slabé stránky: Dominance, ignorování potřeb ostatních lidí.

Enneagram 9 – ochránce

Ochránci jsou velmi klidní a harmoničtí. Mají silnou potřebu být “v pohodě” a žít život v míru a udržovat klid ve svém okolí. Mohou však někdy být příliš pasivní a ignorovat své vlastní potřeby a touhy.

 • Silné stránky: Klid, harmonie, život v míru.
 • Slabé stránky: Pasivita, ignorování vlastních potřeb.
Zanech svůj e-mail a pošleme ti 25% slevu na kariérové poradenství

Shrnutí

Enneagram je užitečný nástroj pro pochopení sebe sama a svých vztahů s ostatními lidmi. Každý z devíti typů osobnosti má své silné a slabé stránky a je důležité si uvědomit, který z nich se na nás nejvíce podobá. S tímto pochopením můžeme pracovat na svých slabých stránkách a rozvíjet své silné stránky.

Často kladené dotazy (F.A.Q.)

Enneagram je psychologický systém, který popisuje devět různých typů osobnosti. Tyto typy jsou označovány čísly 1 až 9 a každý z nich má své silné a slabé stránky.

Enneagram může být užitečný nástroj pro pochopení sebe sama a svých vztahů s ostatními lidmi.

Existuje mnoho testů, které ti mohou pomoci určit Enneagram typ. Je důležité si uvědomit, že nikdo není pouze jedním typem, a že můžeme mít vlivy i z jiných typů.

Dobrým způsobem je sebezkoumání, komunikace s ostatními lidmi.

Enneagram je jedním z mnoha způsobů, jak pochopit svou osobnost, ale není to jediný způsob. Je důležité vyzkoušet různé přístupy a další testy, např. MBTI , různé profesní testy. V případě potřeby není na škodu vyzkoušet konzultaci s odborníkem.

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist